Τοποθέτηση για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

%cf%80%ce%b5%cf%83%ce%b4%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%ac%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7

Έρχεται σήμερα Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, η Β’ Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

H πρώτη Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που επιχειρήθηκε πριν από λίγους μήνες, επιστράφηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς διαπίστωσαν την ύπαρξη λαθών και ασαφειών, καθώς επίσης και την μη πλήρωση των ελάχιστων προδιαγραφών για το περιεχόμενο των ΠΕΣΔΑ.

Καταρχήν, ο ίδιος ο ΠΕΣΔΑ αναφέρει ότι ο ΦοΔΣΑ Α.Ε. δεν λειτουργεί με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Παρ’ όλα αυτά ο ΠΕΣΔΑ δίνει στον ΦοΔΣΑ το σύνολο των δραστηριοτήτων, την ίδια στιγμή που αυτός έχει αναλάβει μέχρι σήμερα τη διαχείριση των 4 ΧΥΤΑ της Λαμίας, της Θήβας, της Χαλκίδας και της Ιστιαίας, στους οποίους εναποθέτουν απορρίμματα 18 Δήμοι, από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή το 83,30% (455.970 κάτοικοι) του συνόλου του πληθυσμού των 547.390 κατοίκων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Για τους εναπομείναντες Δήμους, του Δομοκού, της Λοκρίδας, της επαρχίας Λιβαδειάς, της Ν. Εύβοιας και της Σκύρου, δεν αναφέρεται τι θα ισχύσει.

Η Β’ Αναθεώρηση έχει τα ίδια λάθη, τις ίδιες ασάφειες και τις ίδιες ανακρίβειες με την Α’ Αναθεώρηση, ενώ τα έγγραφα των δύο Υπουργείων με τις παρατηρήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί ο ΠΕΣΔΑ, δεν αναφέρονται και δεν επισυνάπτονται, ως όφειλαν, στη Β’ Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, που έρχεται προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η Β’ Αναθεώρηση του Σχεδιασμού Διαχείρισης, συνεχίζει να είναι προσχηματική και πρόχειρη, ενώ είναι και ιδιαιτέρως ασαφής. Δεν περιγράφει ποιές εγκαταστάσεις προβλέπονται, ποιους Δήμους θα αφορά κάθε εγκατάσταση και τι στόχους θα εξυπηρετούν, ενώ συγχρόνως δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πετύχει τους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης, και ουσιαστικά μεταθέτει τις αποφάσεις για τις δυναμικότητες και τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων έργων στον περιφερειακό ΦοΔΣΑ. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι οι κοστολόγηση των μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων και των μονάδων κομποστοποίησης έχουν μεγάλες αδικαιολόγητες διακυμάνσεις.

Η Περιφερειακή μας Παράταξη, Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα, είναι κάθετα αντίθετη με την κομβική πολιτική επιλογή της συγκέντρωσης όλου  του σχεδιασμού και της διαχείρισης σε ένα μόνο Φορέα με τη μορφή Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς), που θα αναλάβει να λειτουργεί όλες τις εγκαταστάσεις σε όλη τη Στερεά Ελλάδα, μια τεράστια και με πολλές γεωγραφικές ιδιαιτερότητες περιοχή. Όπως συνέβη και με την αντι-δημοκρατική, συγκεντρωτική και αντιδραστική αλλαγή του Καλλικράτη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η δυνατότητα των τοπικών κοινωνιών να πληροφορούνται και να ελέγχουν τις αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως για παράδειγμα τα δημοτικά τέλη ή την περιβαλλοντική προστασία των περιοχών στις οποίες διαμένουν, θα είναι αδύνατη.

Επιπρόσθετα, η Περιφερειακή μας Παράταξη, Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα, είναι κάθετα αντίθετη στην προτεραιότητα που δίνει ο προτεινόμενος ΠΕΣΔΑ στις συγκεντρωτικές εγκαταστάσεις για τη διαχείριση των σύμμεικτων αποβλήτων ΧΥΤΑ/Υ και ΜΕΑ, με το 90% του προϋπολογισμού του ΠΕΣΔΑ να αφορά τη διαχείριση τους. Οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων που θα αναλάβουν να τις κατασκευάσουν, ενώ θα προκαλέσουν μεγάλη περιβαλλοντική μόλυνση στις περιοχές στις οποίες θα πραγματοποιηθούν. Αντ’ αυτού, προτεραιότητα θα έπρεπε να δίνεται στην πρόληψη, τη διαλογή στην πηγή, και την επαναχρησιμοποίηση, με την ανάκτηση του 50% των αποβλήτων. Στον παρόντα ΠΕΣΔΑ, όλες οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός προδιαλογής καταλαμβάνουν ελάχιστο μέρος στην περιγραφή και τον προϋπολογισμό.

Επίσης, στον προτεινόμενο ΠΕΣΔΑ δεν δίνεται λύση σε ένα από τα μείζονα προβλήματα της Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας, στον ΧΥΤΑ της Λαμίας, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ΧΑΔΑ, και από ότι φαίνεται προορίζεται να εξυπηρετήσει μεγάλο μέρος της Φθιώτιδας και το σύνολο της Ευρυτανίας, χωρίς να έχει λυθεί ακόμα το πρόβλημα της χωροθέτησής του.  Επίσης, δεν παρουσιάζεται καμία συγκεκριμένη λύση για τα στερεά βιομηχανικά απόβλητα, που αποτελούν το 49% των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας, ούτε για τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα, που αποτελούν το 31%, ούτε για τα  υγειονομικά απόβλητα  των νοσοκομείων, ούτε για τις ιλύες των ΕΕΛ. Η λύση όλων αυτών των προβλημάτων παραπέμπεται στο μέλλον. Τέλος, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων των Δήμων είναι ανεπαρκέστατα και αποτελούν αντιγραφή το ένα του άλλου, με εξαίρεση δύο σχέδια, που ωστόσο ούτε και αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν ως πλήρη.

 Εμείς θεωρούμε ότι το πρόβλημα της Διαχείρισης των Αποβλήτων είναι βαθιά πολιτικό, επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής όλων των τοπικών κοινωνιών της Στερεάς Ελλάδας, και η μοναδική λύση υπέρ των συμφερόντων των κατοίκων της Στερεάς αποτελεί ένα αποκλειστικά δημόσιο και αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο θα περιλαμβάνει:

– Ορθολογικό και αποκεντρωμένο προσδιορισμό των διαχειριστικών ενοτήτων με βάση τις λαϊκές ανάγκες και την προστασία του περιβάλλοντος, μακριά από τα κέρδη των εργολάβων.

– Αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας και σταδιακή μείωση του ποσοστού των σύμμεικτων.

– Κοινωνικό, δημοκρατικό και δημόσιο έλεγχο στη λειτουργία του συστήματος.

– Πολιτική πρόληψης και μείωσης της παραγωγής και του όγκου των απορριμμάτων.

– Διαλογή στην πηγή.

– Ανακύκλωση, Επαναχρησιμοποίηση υλικών και συσκευασιών και Κομποστοποίηση.

– Κατάργηση των χωματερών ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ και αντικατάστασή τους από ΧΥΤΥ που να είναι συνδεδεμένοι με εργοστάσιο επεξεργασίας με τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον, σε αντίθεση με τα φαραωνικά και πανάκριβα εργοστάσια καύσης, που είναι πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφέρον του ντόπιου κεφαλαίου.

Advertisements

About ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Περιφερειακή Παράταξη της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s