Τοποθέτηση για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

%cf%80%ce%b5%cf%83%ce%b4%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%ac%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7

Έρχεται σήμερα Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, η Β’ Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

H πρώτη Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που επιχειρήθηκε πριν από λίγους μήνες, επιστράφηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς διαπίστωσαν την ύπαρξη λαθών και ασαφειών, καθώς επίσης και την μη πλήρωση των ελάχιστων προδιαγραφών για το περιεχόμενο των ΠΕΣΔΑ.

Καταρχήν, ο ίδιος ο ΠΕΣΔΑ αναφέρει ότι ο ΦοΔΣΑ Α.Ε. δεν λειτουργεί με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Παρ’ όλα αυτά ο ΠΕΣΔΑ δίνει στον ΦοΔΣΑ το σύνολο των δραστηριοτήτων, την ίδια στιγμή που αυτός έχει αναλάβει μέχρι σήμερα τη διαχείριση των 4 ΧΥΤΑ της Λαμίας, της Θήβας, της Χαλκίδας και της Ιστιαίας, στους οποίους εναποθέτουν απορρίμματα 18 Δήμοι, από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή το 83,30% (455.970 κάτοικοι) του συνόλου του πληθυσμού των 547.390 κατοίκων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Για τους εναπομείναντες Δήμους, του Δομοκού, της Λοκρίδας, της επαρχίας Λιβαδειάς, της Ν. Εύβοιας και της Σκύρου, δεν αναφέρεται τι θα ισχύσει.

Η Β’ Αναθεώρηση έχει τα ίδια λάθη, τις ίδιες ασάφειες και τις ίδιες ανακρίβειες με την Α’ Αναθεώρηση, ενώ τα έγγραφα των δύο Υπουργείων με τις παρατηρήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί ο ΠΕΣΔΑ, δεν αναφέρονται και δεν επισυνάπτονται, ως όφειλαν, στη Β’ Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, που έρχεται προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η Β’ Αναθεώρηση του Σχεδιασμού Διαχείρισης, συνεχίζει να είναι προσχηματική και πρόχειρη, ενώ είναι και ιδιαιτέρως ασαφής. Δεν περιγράφει ποιές εγκαταστάσεις προβλέπονται, ποιους Δήμους θα αφορά κάθε εγκατάσταση και τι στόχους θα εξυπηρετούν, ενώ συγχρόνως δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πετύχει τους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης, και ουσιαστικά μεταθέτει τις αποφάσεις για τις δυναμικότητες και τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων έργων στον περιφερειακό ΦοΔΣΑ. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι οι κοστολόγηση των μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων και των μονάδων κομποστοποίησης έχουν μεγάλες αδικαιολόγητες διακυμάνσεις.

Η Περιφερειακή μας Παράταξη, Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα, είναι κάθετα αντίθετη με την κομβική πολιτική επιλογή της συγκέντρωσης όλου  του σχεδιασμού και της διαχείρισης σε ένα μόνο Φορέα με τη μορφή Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς), που θα αναλάβει να λειτουργεί όλες τις εγκαταστάσεις σε όλη τη Στερεά Ελλάδα, μια τεράστια και με πολλές γεωγραφικές ιδιαιτερότητες περιοχή. Όπως συνέβη και με την αντι-δημοκρατική, συγκεντρωτική και αντιδραστική αλλαγή του Καλλικράτη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η δυνατότητα των τοπικών κοινωνιών να πληροφορούνται και να ελέγχουν τις αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως για παράδειγμα τα δημοτικά τέλη ή την περιβαλλοντική προστασία των περιοχών στις οποίες διαμένουν, θα είναι αδύνατη.

Επιπρόσθετα, η Περιφερειακή μας Παράταξη, Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα, είναι κάθετα αντίθετη στην προτεραιότητα που δίνει ο προτεινόμενος ΠΕΣΔΑ στις συγκεντρωτικές εγκαταστάσεις για τη διαχείριση των σύμμεικτων αποβλήτων ΧΥΤΑ/Υ και ΜΕΑ, με το 90% του προϋπολογισμού του ΠΕΣΔΑ να αφορά τη διαχείριση τους. Οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων που θα αναλάβουν να τις κατασκευάσουν, ενώ θα προκαλέσουν μεγάλη περιβαλλοντική μόλυνση στις περιοχές στις οποίες θα πραγματοποιηθούν. Αντ’ αυτού, προτεραιότητα θα έπρεπε να δίνεται στην πρόληψη, τη διαλογή στην πηγή, και την επαναχρησιμοποίηση, με την ανάκτηση του 50% των αποβλήτων. Στον παρόντα ΠΕΣΔΑ, όλες οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός προδιαλογής καταλαμβάνουν ελάχιστο μέρος στην περιγραφή και τον προϋπολογισμό.

Επίσης, στον προτεινόμενο ΠΕΣΔΑ δεν δίνεται λύση σε ένα από τα μείζονα προβλήματα της Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας, στον ΧΥΤΑ της Λαμίας, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ΧΑΔΑ, και από ότι φαίνεται προορίζεται να εξυπηρετήσει μεγάλο μέρος της Φθιώτιδας και το σύνολο της Ευρυτανίας, χωρίς να έχει λυθεί ακόμα το πρόβλημα της χωροθέτησής του.  Επίσης, δεν παρουσιάζεται καμία συγκεκριμένη λύση για τα στερεά βιομηχανικά απόβλητα, που αποτελούν το 49% των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας, ούτε για τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα, που αποτελούν το 31%, ούτε για τα  υγειονομικά απόβλητα  των νοσοκομείων, ούτε για τις ιλύες των ΕΕΛ. Η λύση όλων αυτών των προβλημάτων παραπέμπεται στο μέλλον. Τέλος, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων των Δήμων είναι ανεπαρκέστατα και αποτελούν αντιγραφή το ένα του άλλου, με εξαίρεση δύο σχέδια, που ωστόσο ούτε και αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν ως πλήρη.

 Εμείς θεωρούμε ότι το πρόβλημα της Διαχείρισης των Αποβλήτων είναι βαθιά πολιτικό, επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής όλων των τοπικών κοινωνιών της Στερεάς Ελλάδας, και η μοναδική λύση υπέρ των συμφερόντων των κατοίκων της Στερεάς αποτελεί ένα αποκλειστικά δημόσιο και αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο θα περιλαμβάνει:

– Ορθολογικό και αποκεντρωμένο προσδιορισμό των διαχειριστικών ενοτήτων με βάση τις λαϊκές ανάγκες και την προστασία του περιβάλλοντος, μακριά από τα κέρδη των εργολάβων.

– Αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας και σταδιακή μείωση του ποσοστού των σύμμεικτων.

– Κοινωνικό, δημοκρατικό και δημόσιο έλεγχο στη λειτουργία του συστήματος.

– Πολιτική πρόληψης και μείωσης της παραγωγής και του όγκου των απορριμμάτων.

– Διαλογή στην πηγή.

– Ανακύκλωση, Επαναχρησιμοποίηση υλικών και συσκευασιών και Κομποστοποίηση.

– Κατάργηση των χωματερών ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ και αντικατάστασή τους από ΧΥΤΥ που να είναι συνδεδεμένοι με εργοστάσιο επεξεργασίας με τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον, σε αντίθεση με τα φαραωνικά και πανάκριβα εργοστάσια καύσης, που είναι πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφέρον του ντόπιου κεφαλαίου.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Οι 2 Επίκαιρες Ερωτήσεις της Αριστερής Παρέμβασης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 14ης Δεκεμβρίου 2016

%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b9%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1

1η Επίκαιρη Ερώτηση προς τον κ. Περιφερειάρχη

για το κτιριακό πρόβλημα των δύο τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

που λειτουργούν στη Λαμία

Αυτή τη στιγμή, στα δύο τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που λειτουργούν στη Λαμία, φοιτούν συνολικά 1.300 φοιτητές.

Τα κτίρια της πρώην Ακαδημίας που διατίθενται για τη λειτουργία των δύο αυτών τμημάτων, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των 1.300 φοιτητών. Δεν είναι επαρκείς οι αίθουσες διδασκαλίας, δεν υπάρχουν κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια, δεν υπάρχουν κατάλληλες αίθουσες για τη βιβλιοθήκη, οι χώροι εστίασης είναι ανεπαρκείς και ακατάλληλοι, ενώ και οι βοηθητικοί χώροι δεν επαρκούν για τους φοιτητές, ούτε για το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό.

Είναι προφανές ότι αυτές οι ελλείψεις επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα δύο τμήματα του Πανεπιστημίου.

Πέραν της προφανούς μακροπρόθεσμης λύσης της κατασκευής ενός κτιρίου αποκλειστικά σχεδιασμένου για τις ακαδημαϊκές ανάγκες των δύο συγκεκριμένων πανεπιστημιακών τμημάτων, είναι ανάγκη να βρεθούν άμεσες κτιριακές λύσεις για την κάλυψη των αναγκών των 1.300 φοιτητών και του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.

Δεδομένων όλων των παραπάνω, ερωτάται ο κος Περιφερειάρχης:

Τι προτίθεστε να κάνετε για να βρεθούν άμεσα, κατάλληλα κτίρια κοντά στα ήδη υπάρχοντα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που θα καλύπτουν τις κατεπείγουσες λειτουργικές ανάγκες των 1.300 φοιτητών και του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού;

——————————————————————————————————-

%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82

2η Επίκαιρη Ερώτηση προς τον κ. Περιφερειάρχη

για τα συνεχιζόμενα προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας του Νοσοκομείου Λαμίας

Τα δραματικά προβλήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Λαμίας συνεχίζονται, με ευθύνη της μνημονιακής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά και όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων των τελευταίων ετών, καθώς και όλων των διορισμένων από αυτές διοικήσεων του Νοσοκομείου και της 5ης ΥΠΕ.

Η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κα οι ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό υλικό και κλίνες είναι δραματική. Η μη εξόφληση των οφειλόμενων και των ρεπό στους νοσηλευτές έχει γίνει κοινός τόπος. Συνολικά, λόγω της δραματικής υποχρηματοδότησης της Δημόσιας Υγείας λόγω Μνημονίων, έχουν 6 χρόνια να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Νοσοκομείο Λαμίας. Προφανώς, δεν αποτελεί λύση να “δανείζεται” το Νοσοκομείο Λαμίας για λίγο καιρό με “εντέλλεσθε” γιατρούς από άλλα Νοσοκομεία της περιοχής ή από Κέντρα Υγείας, γιατί οι γιατροί αυτοί θα λείψουν από τους ασθενείς των δομών υγείας στις οποίες κανονικά υπηρετούν. Η υποβάθμιση και η απαξίωση της παρεχόμενης περίθαλψης σε όλη τη χώρα και στη Φθιώτιδα είναι ένα διαρκές έγκλημα ενάντια στο λαό.

Η δραματική υποχρηματοδότηση της Δημόσιας Υγείας είναι άμεσο αποτέλεσμα της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών και της κομβικής επιλογής όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων να εξυπηρετήσουν το τοκογλυφικό δημόσιο χρέος απέναντι στους γύπες των αγορών. Όσο η κυβέρνηση συνεχίζει να εξυπηρετεί το τοκογλυφικό δημόσιο χρέος προς τους δανειστές, όσο διαιωνίζεται η αποικιοκρατική σχέση υποτέλειας με την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο θα συνεχίζουν να μην υπάρχουν χρήματα για τη δημόσια υγεία, αλλά και την παιδεία και όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες που έχει ανάγκη ο λαός για να ζήσει. Χωρίς ρήξη με τους τοκογλύφους δανειστές, χωρίς σύγκρουση και έξοδο από την Ευρωζώνη και την Ε.Ε., δεν είναι δυνατή η ακύρωση των εγκληματικών πολιτικών των μνημονίων που καταστρέφουν και την Δημόσια Υγεία.

Η περιφερειακή μας παράταξη, Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για Δημόσια και Δωρεάν ποιοτική Υγεία για όλο το λαό και προτείνει τη διοργάνωση μεγάλου Παμφθιωτικού Συλλαλητηρίου, που θα απαιτήσει την άμεση στελέχωση και την επαρκή χρηματοδότηση του Νοσοκομείου Λαμίας και των Κέντρων Υγείας της περιοχής.

Δεδομένων όλων των παραπάνω ερωτάται ο κος Περιφερειάρχης:

 Μετά από τις επαφές που είχατε στην Αθήνα με τον αρμόδιο υπουργό, τι προτίθεστε να κάνετε για να στελεχωθεί άμεσα το Νοσοκομείο Λαμίας με το απαραίτητο προσωπικό, και να πληρωθούν όλες οι υπόλοιπες ελλείψεις σε προσωπικό και χρηματοδότηση, που αντιμετωπίζουν όλα τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Στερεάς Ελλάδας;

Για την Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Βασίλης Ζούμπος

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2

Ψηφίζεται σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2016, όπως και κάθε χρόνο, ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το επόμενο έτος, το 2017.

Όπως και τα δύο τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος, ο Προϋπολογισμός που κατατίθεται προς ψήφιση από την περιφερειακή αρχή, είναι ένας ακόμα μνημονιακός Προϋπολογισμός, που συντάχθηκε με σκοπό να επιβάλει και στην Περιφέρεια Στερεάς τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική των μνημονιακών κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των δανειστών και της ντόπιας ολιγαρχίας, που θέλουν να συνθλίψουν τον κόσμο της εργασίας και όλο το λαό.

Ο προϋπολογισμός είναι ξεκάθαρο πως αποτελεί συνέχιση και επέκταση της μνημονιακής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι ένας προϋπολογισμός κομμένος και ραμμένος στις απαιτήσεις των δανειστών, της ΕΕ και του ΔΝΤ, και προσαρμοσμένος στην προσπάθεια βίαιης μεταφοράς του κοινωνικού πλούτου στα χέρια του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου. Ο προϋπολογισμός αυτός θέλει να μάθει το λαό να ζει μέσα στη μιζέρια, τη φτώχεια, την εξαθλίωση και την ανεργία των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων.

Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που ενδιαφέρει τόσο την περιφερειακή αρχή όσο και την μνημονιακή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν είναι οι κοινωνικές ανάγκες, αλλά η κατάρτιση ισοσκελισμένων και πλεονασματικών προϋπολογισμών στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας των Μνημονίων της ΕΕ και του ΔΝΤ. Τελικός σκοπός δεν είναι άλλος από την υποταγή της ζωής των ανέργων και της εργαζόμενης πλειοψηφίας, στις ανάγκες εξυπηρέτησης του τοκογλυφικού και παράνομου δημόσιου χρέους.

Στην πράξη η έγκριση αυτού του Προϋπολογισμού, συνιστά ταυτόχρονα υποταγή και αποδοχή αυτής της βάρβαρης καπιταλιστικής πολιτικής, μετατρέποντας τους περιφερειακούς συμβούλους που θα τον υπερψηφίσουν, σε συνενόχους στο διαρκές έγκλημα εναντίον του λαού μας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Περιφερειακή μας Παράταξη, Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα, καταψηφίζει τον Προϋπολογισμό του 2017, ακριβώς επειδή δεν συντάχθηκε με τα μάτια στραμμένα στις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά με κριτήριο τα κέρδη των τοκογλύφων δανειστών και την εξυπηρέτηση μικρών και μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Στον αντίποδα αυτού του μνημονιακού Προϋπολογισμού, η Αριστερή Παρέμβαση παλεύει μαζί με το λαό για:

–  Προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εργαζομένων και του λαού, της νεολαίας  και των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων και της μικρομεσαίας αγροτιάς και των εργατών γης, και όχι σύμφωνα με τις επιταγές του κεφαλαίου, των τραπεζών, των τοκογλύφων δανειστών, της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ.

–  Επαναφορά του ύψους της χρηματοδότησης των ΚΑΠ που έχουν περικοπεί. Άμεση απόδοση από το κράτος στους ΟΤΑ των χρωστούμενων πόρων.

– Κατάργηση του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας» και ανατροπή των βάρβαρων καπιταλιστικών πολιτικών του «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής».

–  Καμιά μείωση των κοινωνικών υπηρεσιών. Καμιά υποβάθμιση των σχολείων και των δημόσιων υπηρεσιών. Όχι στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., όχι στο ξεπούλημα δημόσιας γης.

–  Λεφτά για τις κοινωνικές δαπάνες, για μισθούς και συντάξεις και τις λαϊκές ανάγκες σε παιδεία, υγεία, πρόνοια, υποδομές, πολιτισμό και αθλητισμό.

–  Να διαγραφεί το χρέος της κεντρικής Κυβέρνησης, των Δήμων και των Περιφερειών.

–  Να πληρώσουν οι τράπεζες και το κεφάλαιο την κρίση και όχι ο λαός.

–  Εθνικοποίηση των τραπεζών κάτω από εργατικό έλεγχο για δημόσιες επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τα εκατομμύρια των ανέργων, με συλλογικές συμβάσεις, με αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις.

Η καταψήφιση του Προϋπολογισμού από την Περιφερειακή μας Παράταξη, την Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα, επιχειρεί να αναδείξει για μια ακόμη φορά, πως ο μόνος δρόμος για να ανασάνει ο λαός, τα εκατομμύρια των ανέργων και η εργαζόμενη πλειοψηφία, είναι η ανατροπή του ασφυκτικού πλαισίου αποπληρωμής του χρέους, η μονομερής διαγραφή του, και η ανατροπή της μνημονιακής πολιτικής της συγκυβέρνησης, της ΕΕ και του ΔΝΤ.

Εμείς δεν προσδοκάμε ούτε επιδιώκουμε την «ανάπτυξη» του καπιταλιστικού κέρδους, αλλά την ανάπτυξη κοινών αγώνων ρήξης και ανατροπής με στόχο την εργατική – λαϊκή δημοκρατία και την κοινωνική απελευθέρωση. Δεν επιδιώκουμε το καπιταλιστικά εφικτό, αλλά παλεύουμε για το κοινωνικά αναγκαίο.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7

Η Περιφερειακή μας Παράταξη, Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα, καταδικάζει την παραπομπή σε δίκη τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016, των δύο εκπαιδευτικών-γονέων και μελών της ΕΛΜΕ Φωκίδας, καθώς και των τριών  μαθητών του ΓΕΛ Ιτέας Φωκίδας, με την κατηγορία ότι συμμετείχαν τον Σεπτέμβρη του 2013 στις καταλήψεις – κινητοποιήσεις, που είχαν αποφασιστεί από τα συλλογικά  όργανα των μαθητών. Στις κινητοποιήσεις αυτές, που αφορούσαν διάφορα εκπαιδευτικά προβλήματα, οι μαθητές είχαν τη στήριξη τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονιών τους.

Με τη συγκεκριμένη ποινική δίωξη, διώκεται η άποψη, η στάση και η γνώμη των δύο εκπαιδευτικών-γονέων, που ήταν και Πρόεδρος και Γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Ιτέας, και εξέφραζαν τη ΓΣ του Συλλόγου Γονέων. Δηλαδή, όποιος στηρίζει τις αποφάσεις των μαθητικών συλλογικών οργάνων, όποιος στηρίζει το δικαίωμα των μαθητών, όπως και όλης της νεολαίας, να διεκδικήσει ένα καλύτερο σχολείο, μια ποιοτικότερη Δημόσια Παιδεία, να διεκδικήσει εν τέλει το ίδιο της το μέλλον, βαφτίζεται υποκινητής καταλήψεων και διώκεται ποινικά. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Όποιος τολμά να σηκώσει κεφάλι, θα έχει μπλεξίματα με το νόμο!

Η Περιφερειακή μας Παράταξη, Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα, βρίσκεται δίπλα στους αγωνιζομένους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι εισαγγελείς, η αστυνομία, οι χειροπέδες, τα δικαστήρια ανηλίκων και εκπαιδευτικών δεν έχουν θέση στο σχολείο. Η δίωξη αυτή έχει καθαρά πολιτικό στόχο: Να τρομοκρατήσει  και να  υποτάξει  όσους αγωνίζονται και αντιστέκονται στις καπιταλιστικές μνημονιακές πολιτικές της βαρβαρότητας και της κοινωνικής λεηλασίας, που εφαρμόζουν όλες οι μέχρι τώρα μνημονιακές κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και λοιπών δορυφόρων. Η δίωξη αυτή έχει σαν στόχο να καταστείλει με τον φόβο οποιονδήποτε αγώνα, οποιαδήποτε κινητοποίηση, οποιαδήποτε αντίδραση σε αυτή τη βάρβαρη αντιλαϊκή και αντι-εκπαιδευτική πολιτική.

Η Περιφερειακή μας Παράταξη, Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα, καταδικάζει αυτές τις διώξεις, που στρέφονται συνολικά εναντίον των αγώνων του εργατικού και νεολαιίστικου κινήματος. Ο αγώνας για ένα καλύτερο σχολείο και μια καλύτερη κοινωνία, μέσα από μαζικές δημοκρατικές διαδικασίες και πρακτικές, είναι στοιχείο κοινωνικοποίησης και εκδημοκρατισμού της νέας γενιάς, καθώς και διαπαιδαγώγησης σε αγωνιστικές αξίες και ιδανικά που το σχολείο οφείλει να προάγει.

Η Περιφερειακή μας Παράταξη, Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα, αγωνίζεται για:

-Να μην περάσουν οι διώξεις και η τρομοκρατία σε βάρος των δύο εκπαιδευτικών και των τριών μαθητών.

-Να αποσυρθούν οι κατηγορίες και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.

-Να  σταματήσει κάθε δίωξη  που έχει κινηθεί με βάση το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο.

– Όχι στην ποινικοποίηση των αγώνων και την καταστολή τους.

– Όχι στην καταπάτηση των εργασιακών και των συνδικαλιστικών  δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

– Όχι στην κατάργηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών μας.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Λαμία η προβολή του νέου ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφάνου THIS IS NOT A COUP – “ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ”

1

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στη Λαμία η προβολή του νέου ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφάνου “This is not a coup” – “Αυτό δεν είναι Πραξικόπημα» από την Περιφερειακή Παράταξη Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα.

Παρευρέθηκε, μίλησε και συζήτησε με το κοινό ο δημοσιογράφος και δημιουργός του ντοκιμαντέρ, Άρης Χατζηστεφάνου.

Μετά τη δημιουργία των ντοκιμαντέρ Debtocracy (2011)Catastroika (2012) και Fascism Inc (2014), ο Άρης Χατζηστεφάνου, ο Λεωνίδας Βατικιώτης και η δημοσιογραφική τους ομάδα, επέστρεψαν με το νέο τους ντοκιμαντέρ, το οποίο παρακολουθεί τις πραξικοπηματικές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και η Ελλάδα την περίοδο 2011 – 2015, και τη στενή συνεργασία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οικονομικές ελίτ των χωρών αυτών, για την επιβολή των πραξικοπημάτων.

2

Ο δημιουργός αναφέρθηκε και στο Πραξικόπημα του Ιουλίου-Αυγούστου του 2015 της μνημονιακής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία ενώ πήρε σαφή εντολή από τον ελληνικό λαό να μην υπογράψει νέο Μνημόνιο, με το μεγαλειώδες 61% του ΟΧΙ του Δημοψηφίσματος, μετέτρεψε το ΟΧΙ σε ΝΑΙ μέσα σε λίγες ημέρες και υπέγραψε το 3ο Μνημόνιο. Ανέφερε πως κάποιοι από αυτούς που υποστήριζαν τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2012-2015 διακατέχονταν από πολιτική αφέλεια, ενώ κάποιοι άλλοι – και κυρίως η ηγεσία του κόμματος – ήταν και είναι κυνικοί διαχειριστές της εξουσίας και γνώριζαν εκ των προτέρων ότι θα εφαρμόσουν όλα τα προηγούμενα Μνημόνια και θα υπογράψουν και νέο Μνημόνιο.

3

Το σημαντικότερο ζήτημα που προσπάθησε να αναλύσει το ντοκιμαντέρ, όπως ανέφερε ο Άρης Χατζηστεφάνου, είναι πώς η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια αντιδραστική και αντιδημοκρατική οικονομική και πολιτική ένωση που δημιουργήθηκε από τις ευρωπαϊκές οικονομικές ελίτ, από τους βιομηχάνους, τους τραπεζίτες και τους εφοπλιστές, για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τα δικά τους καπιταλιστικά συμφέροντα, και όχι τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ποτέ και δεν είναι ούτε σήμερα μια ένωση των λαών της Ευρώπης. Δεν μπορεί να αλλάξει από μέσα και δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί σε μια φιλολαϊκή ένωση που θα έχει ως μέλημα της την ευημερία των λαών.

Ο μόνος τρόπος να χαραχθεί μια νέα πορεία για τον ελληνικό λαό και όλους τους λαούς της Ευρώπης, στον αντίποδα των καπιταλιστικών μονοδρόμων των Μνημονίων, της ανεργίας και της λιτότητας, είναι η έξοδος των χωρών μελών από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η καταστροφή αυτών των σύγχρονων αντιδραστικών αντιδημοκρατικών και αντιλαϊκών τερατουργημάτων.

Αυτή η διαφορετική πορεία μπορεί ακόμα και τώρα να χαραχθεί από ένα μαχητικό, μαζικό, συνειδητοποιημένο λαϊκό και εργατικό κίνημα, αρχίζοντας με τη μονομερή παύση πληρωμών απέναντι στους δανειστές και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη μονομερή διαγραφή του τοκογλυφικού χρέους, την κρατικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδας και των όλων των ελληνικών τραπεζών, την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Οι 4 Επίκαιρες Ερωτήσεις της Περιφερειακής Παράταξης Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα για το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 7 Νοεμβρίου 2016

AΠ - logo

1η Επίκαιρη Ερώτηση προς τον κ. Περιφερειάρχη 

για την υποστελέχωση του Νοσοκομείου Λαμίας

Για άλλη μια φορά βγήκαν στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες τα δραματικά προβλήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Λαμίας.  Αυτή τη φορά το Νοσοκομείο έμεινε χωρίς αναισθησιολόγους και έτσι ανέστειλε προσωρινά όλα τα χειρουργεία. Ήταν άλλο ένα κεφάλαιο στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Λαμίας με ευθύνη όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων των τελευταίων ετών αλλά και με ευθύνη όλων των διορισμένων από αυτές διοικήσεων του Νοσοκομείου και της 5ης ΥΠΕ.

Τον Ιανουάριο του 2016, το Νοσοκομείο είχε μείνει για λίγες μέρες χωρίς παιδιάτρους και από τότε η Παιδιατρική κλινική λειτουργεί με γιατρούς που μετακινούνται από τα Νοσοκομεία της Θήβας και της Λιβαδειάς με “εντέλλεσθε”. Στα επείγοντα περιστατικά, τα οποία εξυπηρετούν χιλιάδες συνανθρώπους μας κάθε μήνα, δεν υπάρχει σχεδόν ποτέ ειδικευμένος γιατρός. Η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κα οι ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό υλικό και κλίνες είναι δραματική. Η μη εξόφληση των οφειλόμενων και των ρεπό στους νοσηλευτές έχει γίνει κοινός τόπος. Το Νοσοκομείο λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια χωρίς να έχει συσταθεί Διοικητικό Συμβούλιο, με ευθύνη του Υπουργείου και της 5ης ΥΠΕ. Συνολικά, λόγω της δραματικής υποχρηματοδότησης της Δημόσιας Υγείας λόγω Μνημονίων, έχουν 6 χρόνια να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Νοσοκομείο Λαμίας. Η υποβάθμιση και η απαξίωση της παρεχόμενης περίθαλψης σε όλη τη χώρα και στη Φθιώτιδα είναι ένα διαρκές έγκλημα ενάντια στο λαό.

Το πρόβλημα στους αναισθησιολόγους “λύθηκε” προσωρινά με μετακινήσεις γιατρών από άλλα Νοσοκομεία. Προφανώς, δεν αποτελεί λύση να “δανείζεται” για λίγο καιρό με “εντέλλεσθε” γιατρούς από άλλα Νοσοκομεία της περιοχής ή από Κέντρα Υγείας, γιατί οι γιατροί αυτοί θα λείψουν από τους ασθενείς των δομών υγείας στις οποίες κανονικά υπηρετούσαν.

Η δραματική υποχρηματοδότηση της Δημόσιας Υγείας είναι άμεσο αποτέλεσμα της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών και της κομβικής επιλογής όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων να εξυπηρετήσουν το τοκογλυφικό δημόσιο χρέος απέναντι στους γύπες των αγορών. Όσο η κυβέρνηση συνεχίζει να εξυπηρετεί το τοκογλυφικό δημόσιο χρέος προς τους δανειστές, όσο διαιωνίζεται η αποικιοκρατική σχέση υποτέλειας με την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο θα συνεχίζουν να μην υπάρχουν χρήματα για τη δημόσια υγεία, αλλά και την παιδεία και όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες που έχει ανάγκη ο λαός για να ζήσει. Χωρίς ρήξη με τους τοκογλύφους δανειστές, χωρίς σύγκρουση και έξοδο από την Ευρωζώνη και την Ε.Ε., δεν είναι δυνατή η ακύρωση των εγκληματικών πολιτικών των μνημονίων που καταστρέφουν και την Δημόσια Υγεία.

Η περιφερειακή μας παράταξη Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα θα συνεχίσει να αγωνίζεται για Δημόσια και Δωρεάν ποιοτική Υγεία για όλο το λαό και προτείνει τη διοργάνωση μεγάλου Παμφθιωτικού Συλλαλητηρίου που θα απαιτήσει την άμεση στελέχωση και την επαρκή χρηματοδότηση του Νοσοκομείου Λαμίας και των Κέντρων Υγείας της περιοχής.

Δεδομένων όλων των παραπάνω ερωτάται ο κος Περιφερειάρχης:

Τι προτίθεστε να κάνετε για να στελεχωθεί άμεσα το Νοσοκομείο Λαμίας με το απαραίτητο προσωπικό, και να πληρωθούν όλες οι υπόλοιπες ελλείψεις σε προσωπικό που αντιμετωπίζουν όλα τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Στερεάς Ελλάδας;

——————————————————————————————————-

2η Επίκαιρη Ερώτηση προς τον κ. Περιφερειάρχη

για την φοίτηση των προσφυγόπουλων που διαμένουν στο ΚΦ Θερμοπυλών στη Δημόσια Εκπαίδευση

 Με δύο μήνες καθυστέρηση θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες το σχολείο στη Λαμία, τα προσφυγόπουλα που διαμένουν προσωρινά στο κέντρο φιλοξενίας Θερμοπυλών. 20 προσφυγόπουλα θα φοιτήσουν σε κάποιο Γυμνάσιο της Λαμίας, και 80 προσφυγόπουλα θα μοιραστούν σε δύο Δημοτικά Σχολεία, δηλαδή από περ. 40 παιδιά σε κάθε σχολείο. Τα παιδιά αυτά όμως, μετά από την κατάπτυστη και ρατσιστική απόφαση της μνημονιακής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν θα φοιτήσουν στις κανονικές τάξεις με τους υπόλοιπους συνομηλίκους τους, αλλά θα πηγαίνουν στο σχολείο από τις 14:00 μέχρι τις 18:00 κάθε μέρα, λες και είναι παρίες, και έτσι θα είναι αποκλεισμένα από τις σχολικές δραστηριότητες και την ευρύτερη σχολική ζωή.

Τα όσα συνέβησαν και ειπώθηκαν από μια μικρή μειοψηφία περ. 10 ατόμων την Πέμπτη στο Δημοτικό Σχολείο της Άμπλιανης στη Λαμία, σίγουρα δεν αντιπροσωπεύουν την άποψη της μεγάλης πλειοψηφίας των γονέων και κηδεμόνων αυτού του σχολείου. Το εν λόγω σχολείο έχει περ. 350 παιδιά, δηλαδή περ. 500 γονείς-κηδεμόνες, οι οποίοι σίγουρα δεν συμμερίζονται τις ρατσιστικές, ξενοφοβικές, μισαλλόδοξες και μισανθρωπικές απόψεις που εξέφρασε αυτή η μικρή μειοψηφία.

Καλούμε όλα τα κόμματα, όλους τους φορείς της πόλης της Λαμίας, την εκπαιδευτική κοινότητα και την πλειοψηφία των γονιών και κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου, καλούμε όλο το δημοκρατικό κόσμο της πόλης της Λαμίας να πάρει θέση για τα όσα συνέβησαν. Γιατί η σιωπή ή τα μισόλογα ισοδυναμούν με συνενοχή. Ή είναι με τη δημοκρατία, την ισότητα μεταξύ ανθρώπων, τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως το δικαίωμα της μόρφωσης, την ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων με αλληλοκατανόηση, αλληλοσεβασμό, αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη, ή είναι με τις άναρθρες κραυγές, τους προπηλακισμούς, τον εκφοβισμό, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, την μισαλλοδοξία, και τις μισανθρωπικές και φασιστικές-ναζιστικές αντιλήψεις για ανώτερες και κατώτερες φυλές και ανθρώπους.

Κάθε φορά που υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις, υπερασπίζουμε το δικό μας δικαίωμα να ζούμε σε μια πολιτισμένη, δημοκρατική και ανθρώπινη κοινωνία. Κάθε παιδί που του στερείται το δικαίωμα στην μόρφωση ως αποτέλεσμα της ευάλωτης κοινωνικής του θέσης, είτε είναι ελληνόπουλο είτε είναι προσφυγόπουλο, είναι μέτρο της σύγχρονης καπιταλιστικής βαρβαρότητας, που προτιμά να ξοδεύει λεφτά για βόμβες και για την αποπληρωμή του τοκογλυφικού δημόσιου χρέους στους μαφιόζους τραπεζίτες της Ε.Ε., αντί για τη δημόσια ποιοτική παιδεία ΟΛΩΝ των παιδιών, ντόπιων και ξένων.

Σε τελική ανάλυση, το ερώτημα αν “χωράνε” τα προσφυγόπουλα στα σχολεία μας, είναι ένα πολύ ευρύτερο πολιτικό ερώτημα. Είναι το ερώτημα του αν “χωράμε” όλοι να ζήσουμε ειρηνικά και με αξιοπρέπεια σε αυτό τον κόσμο. Και η απάντηση είναι πως στον καπιταλισμό είμαστε όλοι αναλώσιμοι. Κανένας δεν “χωράει”, αν δεν είναι χρήσιμος για το σύστημα, αν δεν παράγει κέρδος για τους καπιταλιστές. Αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Εμείς αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία δημοκρατική, στην οποία χωράμε όλοι, στην οποία κανείς άνθρωπος δεν έχει λιγότερα δικαιώματα από τον διπλανό του, στην οποία όλοι είμαστε ίσοι και όλοι έχουμε το δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια.

Δεδομένων όλων των παραπάνω, ερωτάται ο κος Περιφερειάρχης:

Τι προτίθεστε να κάνετε για να πραγματοποιηθεί ομαλά η φοίτηση των περ. 100 προσφυγόπουλων στα δημοτικά και γυμνάσια της Λαμίας;

———————————————————————————————————-

3η Επίκαιρη Ερώτηση προς τον κ. Περιφερειάρχη

για την παράδοση στην κυκλοφορία του έργου της παράκαμψης της Μάκρης-Μακρακώμης επί της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου

Το έργο της παράκαμψης της Μάκρης-Μακρακώμης επί της Εθνικής Οδού Λαμίας – Καρπενησίου, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που κατασκευάζεται σε ένα πολυσύχναστο οδικό δίκτυο που εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες κατοίκους της περιοχής μας.

Είναι κατά γενική ομολογία ένα έργο που έπρεπε να έχει υλοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Το έργο αυτό, όπως είναι γνωστό σε όλους του κατοίκους της δυτικής Φθιώτιδας, είναι έτοιμο εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά δεν έχει δοθεί στην κυκλοφορία για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τον σκοπό του και να διευκολύνει τη ζωή και τις δουλειές των κατοίκων της Φθιώτιδας και της Ευρυτανίας, που χρησιμοποιούν καθημερινά το οδικό δίκτυο μεταξύ Λαμίας και Καρπενησίου.

Δεδομένων όλων των παραπάνω, ερωτάται ο κος Περιφερειάρχης:

 Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία η παράκαμψη της Μάκρης-Μακρακώμης, δεδομένου ότι το φυσικό αντικείμενο φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετό καιρό;

——————————————————————————————————

4η Επίκαιρη Ερώτηση προς τον κ. Περιφερειάρχη

για τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Θερμοπυλών

Το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στις Θερμοπύλες, συστάθηκε και λειτουργεί εδώ και λίγους μήνες υπό την ευθύνη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το προηγούμενο διάστημα, εμφανίζονταν να διοικεί, να διευθύνει και να παίρνει όλες τις αποφάσεις που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του Κέντρου, πολίτης από τη Λαμία, ο οποίος δεν είχε καμιά οργανική-υπαλληλική σχέση με την Περιφέρεια.

Δεδομένων όλων των παραπάνω, ερωτάται ο κος Περιφερειάρχης:

 Ποιός διευθύνει υπηρεσιακά το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στις Θερμοπύλες;

Έχουν δοθεί αρμοδιότητες σε ανθρώπους που δεν έχουν υπηρεσιακή σχέση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας;

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Όχι στον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Ναι στο πανανθρώπινο δικαίωμα όλων των παιδιών στην μόρφωση. Όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία.

Με δύο μήνες καθυστέρηση θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες το σχολείο στη Λαμία, τα προσφυγόπουλα που διαμένουν προσωρινά στο κέντρο φιλοξενίας Θερμοπυλών. 20 προσφυγόπουλα θα φοιτήσουν σε κάποιο Γυμνάσιο της Λαμίας, και 80 προσφυγόπουλα θα μοιραστούν σε δύο Δημοτικά Σχολεία, δηλαδή από περ. 40 παιδιά σε κάθε σχολείο. Τα παιδιά αυτά όμως, μετά από την κατάπτυστη και ρατσιστική απόφαση της μνημονιακής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν θα φοιτήσουν στις κανονικές τάξεις με τους υπόλοιπους συνομηλίκους τους, αλλά θα πηγαίνουν στο σχολείο από τις 14:00 μέχρι τις 18:00 κάθε μέρα, λες και είναι παρίες, και έτσι θα είναι αποκλεισμένα από τις σχολικές δραστηριότητες και την ευρύτερη σχολική ζωή.

Τα όσα συνέβησαν και ειπώθηκαν από μια μικρή μειοψηφία περ. 10 ατόμων την Πέμπτη στο Δημοτικό Σχολείο της Άμπλιανης στη Λαμία, σίγουρα δεν αντιπροσωπεύουν την άποψη της μεγάλης πλειοψηφίας των γονέων και κηδεμόνων αυτού του σχολείου. Το εν λόγω σχολείο έχει περ. 350 παιδιά, δηλαδή περ. 500 γονείς-κηδεμόνες, οι οποίοι σίγουρα δεν συμμερίζονται τις ρατσιστικές, ξενοφοβικές, μισαλλόδοξες και μισανθρωπικές απόψεις που εξέφρασε αυτή η μικρή μειοψηφία.

Οι περισσότεροι από αυτή τη μικρή μειοψηφία που πρωτοστάτησαν στα γεγονότα της Πέμπτης, δεν ήταν καν γονείς ή κηδεμόνες μαθητών του εν λόγω Δημοτικού Σχολείου. Ένας από αυτούς που πρωτοστάτησε και εξέφρασε πρώτος αυτές τις ρατσιστικές και ξενοφοβικές απόψεις, και έπειτα εμφανίστηκε και στα ΜΜΕ, δεν είναι ούτε γονέας ούτε κηδεμόνας στο σχολείο αυτό. Είναι δημοτικός σύμβουλος Λαμίας εκλεγμένος με την παράταξη του νυν Δημάρχου Λαμιέων. Με ποιά ιδιότητα και με ποιό δικαίωμα βρίσκονταν μέσα στη συνέλευση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου ο ίδιος αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που εξέφρασαν ρατσιστικές απόψεις και δεν ήταν γονείς ή κηδεμόνες;

Καλούμε τον Δήμαρχο Λαμιέων να πάρει θέση και να πει στο λαό της Λαμίας, αν συμμερίζεται τις ξενοφοβικές και ρατσιστικές απόψεις του δημοτικού του συμβούλου. Καλούμε και τους αντιδημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους της δημοτικής αρχής, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, να τοποθετηθούν δημοσίως για το αν συμμερίζονται ή όχι τις ρατσιστικές και ξενοφοβικές απόψεις του συνυποψήφιου και συναδέλφου τους.

Καλούμε όλα τα κόμματα, όλους τους φορείς της πόλης της Λαμίας, την εκπαιδευτική κοινότητα και την πλειοψηφία των γονιών και κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου, καλούμε όλο το δημοκρατικό κόσμο της πόλης της Λαμίας να πάρει θέση για τα όσα συνέβησαν. Γιατί η σιωπή ή τα μισόλογα ισοδυναμούν με συνενοχή. Ή είναι με τη δημοκρατία, την ισότητα μεταξύ ανθρώπων, τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως το δικαίωμα της μόρφωσης, την ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων με αλληλοκατανόηση, αλληλοσεβασμό, αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη, ή είναι με τις άναρθρες κραυγές, τους προπηλακισμούς, τον εκφοβισμό, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, την μισαλλοδοξία, και τις μισανθρωπικές και φασιστικές-ναζιστικές αντιλήψεις για ανώτερες και κατώτερες φυλές και ανθρώπους.

Κάθε φορά που υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις, υπερασπίζουμε το δικό μας δικαίωμα να ζούμε σε μια πολιτισμένη, δημοκρατική και ανθρώπινη κοινωνία. Κάθε παιδί που του στερείται το δικαίωμα στην μόρφωση ως αποτέλεσμα της ευάλωτης κοινωνικής του θέσης, είτε είναι ελληνόπουλο είτε είναι προσφυγόπουλο, είναι μέτρο της σύγχρονης καπιταλιστικής βαρβαρότητας, που προτιμά να ξοδεύει λεφτά για βόμβες και για την αποπληρωμή του τοκογλυφικού δημόσιου χρέους στους μαφιόζους τραπεζίτες της Ε.Ε., αντί για τη δημόσια ποιοτική παιδεία ΟΛΩΝ των παιδιών, ντόπιων και ξένων.

Οι 60 χιλιάδες πρόσφυγες πολέμου που βρίσκονται προσωρινά εγκλωβισμένοι στη χώρα μας, έφυγαν κατατρεγμένοι από τις χώρες τους, για να σωθούν από τις βόμβες, τον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο των ΗΠΑ, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. Όσο συνεχίζεται αυτός ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τόσο ο κόσμος θα τρέχει να σωθεί από τις βόμβες και τον θάνατο.

Οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις που καταστρέφουν τη ζωή του ελληνικού λαού με τα Μνημόνια, είναι εκείνοι που βομβαρδίζουν και τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Δεν φταίνε οι πρόσφυγες και οι μετανάστες για τη φτώχεια του ελληνικού λαού ή για την υποχρηματοδότηση της δημόσιας παιδείας. Φταίει ο καπιταλισμός, φταίνε τα Μνημόνια, φταίνε όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις των τελευταίων 6 ετών, φταίνε η ΕΕ και το ΔΝΤ, φταίνε οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι και οι τραπεζίτες.

Σε τελική ανάλυση, το ερώτημα αν “χωράνε” τα προσφυγόπουλα στα σχολεία μας, είναι ένα πολύ ευρύτερο πολιτικό ερώτημα. Είναι το ερώτημα του αν “χωράμε” όλοι να ζήσουμε ειρηνικά και με αξιοπρέπεια σε αυτό τον κόσμο. Και η απάντηση είναι πως στον καπιταλισμό είμαστε όλοι αναλώσιμοι. Κανένας δεν “χωράει”, αν δεν είναι χρήσιμος για το σύστημα, αν δεν παράγει κέρδος για τους καπιταλιστές. Αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Εμείς αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία δημοκρατική, στην οποία χωράμε όλοι, στην οποία κανείς άνθρωπος δεν έχει λιγότερα δικαιώματα από τον διπλανό του, στην οποία όλοι είμαστε ίσοι και όλοι έχουμε το δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια.

Ο ελληνικός και ο συριακός λαός είναι θύματα της παγκόσμιας κρίσης του καπιταλισμού που γεννά φτώχια, ανεργία και πολέμους. Όλοι οι άνεργοι και οι εξαθλιωμένοι του καπιταλισμού και των Μνημονίων, θα παλέψουμε μαζί με τους πρόσφυγες για την ανατροπή της μνημονιακής καπιταλιστικής πολιτικής της κυβέρνησης, της ΕΕ και του κεφαλαίου, που βαδίζει χέρι-χέρι με τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που τους έκαναν πρόσφυγες και μετανάστες. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για πλήρη πολιτικά, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα για τους πρόσφυγες και μετανάστες που διαμένουν στη χώρα μας και για την εγκατάσταση και ενσωμάτωση τους στην ελληνική κοινωνία.

Posted in Uncategorized | Leave a comment